Undervisning, kurs, seminarer og veiledning for fagpersoner


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sexsam tilbyr undervisning for høgskoler, skoler, foreninger og institusjoner. Vi kan skreddersy ulike seminarer for alle
yrkesgrupper, med utgangspunkt i temaene kropp, seksualitet, samliv, utvikling og kommunikasjon. Vi tar også på oss
veiledningsoppdrag for barnehager, institusjoner, sosialarbeidere, sykepleiere og andre yrkesgrupper som står i relasjoner
til mennesker i sitt arbeid.
Les mer om tjenester

Seksualitet og samliv
Sexsam står for seksualitet og samliv, og ble etablert i januar 2008 av Anette Storm-Aafoss. Storm-Aafoss har spesialist-
utdanning som sexologisk rådgiver og er sertifisert fra NACS (Nordisk forening for klinisk sexologi).
Les mer om Sexsam

Sexsam tilbyr undervisning, kurs og seminarer bl.a. innenfor følgende områder

“Jeg har opplevd noe vondt” – hvordan møte mennesker med seksuelle traumer og overgrepsproblematikk?
“Hva skjer’a”? – barn, ungdom, pubertet, kropp og seksualitet
Seksuelle utfordringer i barnehager, skoler, institusjoner eller arbeidsplasser
Seksuelle “avvik”, behandling, hjelp og veiledning
Se oversikt over alle temaer-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sexsam AS - Sandefjord - tlf: 922 94 954 | post@sexsam.no

Copyright © 2008 Sexsam AS | Webdesign: 4farger