Aktuelle linker


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helsedirektoratet - god helse og omsorg for alle / sex og samliv: www.shdir.no

IKST -
Institutt for klinisk sexologi og terapi; www.sexologi.no

Klinikk for seksuell opplysning ligger i Oslo og er landets største prevensjonsklinikk for ungdom, (KSO):
www.seksuellopplysning.no

LLH - Landsforeningen for lesbiske og homofile; www.llh.no

Skeiv ungdom - for mangfold, mot diskriminering; www.skeivungdom.no

Norges største nettsted for homofile: www.gaysir.no

Senteret for ungdomshelse, samliv og seksualitet: www.suss.no

Rådet for psykisk helse. Humanitær organisasjon som arbeider for å fremme psykiatrisk forskning og opplysning
og økt kunnskap om psykisk helse: www.psykiskhelse.no

Støttesenter mot Incest, (SMI): www.sentermotincest.no

Dixi - ressursside for voldtatte kvinner: www.dixi.no

Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser, (IKS): www.iks.no

Pro Senteret er et sosialt hjelpetiltak for kvinner og menn med prostitusjonserfaring: www.prosentret.no

Olafiaklinikken. Senter for rådgivning, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner og hiv:
www.olafia.no

FPE Norge representerer alle typer transpersoner: www.fpenorge.no

Landsforeningen for transkjønnete: www.lfts.no

Kreftforeningen er en frivillig organisasjon som har som mål å bidra til at flere kan unngå å få kreft, bidra til at flere
overlever og sikre best mulig livskvalitet for kreftrammede og deres nærstående: www.kreftforeningen.no

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sexsam AS - Sandefjord - tlf: 922 94 954 | post@sexsam.no

Copyright © 2008 Sexsam AS | Webdesign: 4farger