Anette Storm-Aafoss
Anette Storm-AafossOm Sexsam AS


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sexsam står for seksualitet og samliv, og ble etablert i januar 2008 av Anette Storm-Aafoss. Storm-Aafoss har spesialist-
utdanning som sexologisk rådgiver og er sertifisert fra NACS (Nordisk forening for klinisk sexologi).
I tillegg har hun grunnutdanning som barnevernpedagog, med lang arbeidserfaring og relevant videreutdanning.

Storm-Aafoss har i flere år arbeidet som seksualrådgiver for privatpersoner og par via sin praksis i Sandefjord, og
arbeider nå med undervisning, kurs, seminarer og veiledning for fagpersoner. Hun arbeider etter NACS etiske retningslinjer
og følger lov for helsepersonell om konfidensiell behandling.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Sexologiske rådgivere er omgitt av forestillinger og myter om hva deres arbeid går ut på. Først og fremst
er det imidlertid “hverdagsproblemene” vi arbeider med; samliv som går i stå, lyst og glede som forsvinner,
ereksjon som svikter, konflikter som forsurer parforholdet, eller sykdom og somatiske plager som utfordrer
det seksuelle samspillet.”
Knut Hermstad, 2007

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sexsam AS - Sandefjord - tlf: 922 94 954 | post@sexsam.no

Copyright © 2008 Sexsam AS | Webdesign: 4farger