Undervisning, kurs, seminarer og veiledning
for fagpersoner

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sexsam tilbyr undervisning for høgskoler, skoler, foreninger og institusjoner. Vi kan skreddersy ulike seminarer for alle
yrkesgrupper, med utgangspunkt i temaene kropp, seksualitet, samliv, utvikling og kommunikasjon. Vi tar også på oss
veiledningsoppdrag for barnehager, institusjoner, sosialarbeidere, sykepleiere og andre yrkesgrupper som står i relasjoner
til mennesker i sitt arbeid.


Sexsam tilbyr undervisning, kurs og seminarer innenfor følgende områder:

“Jeg har opplevd noe vondt” – hvordan møte mennesker med seksuelle traumer og overgrepsproblematikk?
“Hva skjer’a”? – barn, ungdom, pubertet, kropp og seksualitet
Seksuell legning/orientering – muligheter og utfordringer
Seksuelle utfordringer i barnehager, skoler, institusjoner eller arbeidsplasser
Basalsexologi - Nyttig kunnskap om kvinnens og mannens seksualitet
Seksuelle “avvik”, behandling, hjelp og veiledning
Kjønnsidentitet – mangfold og muligheter
Seksualitet etter en “hverdag på gata”
Eldre, aldring og seksualitet
Når sykdom rammer
Sex og samliv med stor mage og små barn


Seksuell helse ble i 1975 definert av WHO (Verdens Helseorganisasjon) som følger: «Integreringen av
somatiske, intellektuelle og sosiale aspekter av seksuell væren på måter som er positivt berikende og
som utvikler personlighet, kommunikasjon og kjærlighet»

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sexsam AS - Sandefjord - tlf: 922 94 954 | post@sexsam.no

Copyright © 2008 Sexsam AS | Webdesign: 4farger